opracowanie identyfikacji wizualnej konkursu Gdyński Biznesplan

Numer umowy:SK/2558/MM/165-W/2015
Data podpisania:18.11.2015
Przedmiot zamówienia:opracowanie identyfikacji wizualnej konkursu Gdyński Biznesplan
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Whizbrand Group Marcin Więckowski
Wartość zamówienia:19864,50
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2015
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2017 14:34 Dodanie informacji Beata Sikorska
19.01.2017 14:19 Dodanie informacji Beata Sikorska