Zakup publikacji Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów - 4 egz.

Numer umowy:SK/1678/SO/163-W/2015
Data podpisania:27.08.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Zakup publikacji Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów - 4 egz.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia:846,60 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 27.08.2015
Data udostępnienia informacji: 07.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2016 14:52 Korekta Magdalena Możuch
07.03.2016 15:30 Dodanie informacji Magdalena Możuch