Zakup publikacji "Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych"

Numer umowy:SK/493/SO/50-W/2015
Data podpisania:12.03.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Zakup publikacji "Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wartość zamówienia:144,04 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 12.03.2015
Data udostępnienia informacji: 07.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.03.2016 15:17 Dodanie informacji Magdalena Możuch