zakup publikacji "Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym"

Numer umowy:SK/1406/SO/114-W/2015
Data podpisania:22.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji "Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo C.H. Beck z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17
Wartość zamówienia:268,20
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 22.07.2015
Data udostępnienia informacji: 04.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2015 13:20 Dodanie informacji Anna Szwemin