Umowa na wywóz i zniszczenie dokumentów

Numer umowy SK/2421/SO/217-W/2015
Data podpisania 10.11.2015
Przedmiot zamówienia: Wywóz i znieszenie dokumentów
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Ewa Leśniak - ELPOL, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdyna
Wartość zamówienia: 3.382,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Cieszyńska
Nr telefonu: 58 620-38-24
E-mail: a.cieszynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Archiwum Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 10.11.2015
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017