Umowa na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów

Numer umowy SK/68/SO/1-W/2015
Data podpisania 26.01.2015
Przedmiot zamówienia: Wywóz i zniszczenie dokumentów
Zamawiający: Gmina Gdynia - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Elpol Andrzej Leśniak, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
Wartość zamówienia: 1150
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Cieszyńska
Nr telefonu: 58 620-38-24
E-mail: a.cieszynska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Archiwum Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2015
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017