umowa na druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Gdyni o numerach i granicach owania oraz siedzibach OKW w wyborach Prezydenta RP

Numer umowy:SK/692/SO/58-W/2015
Data podpisania:09 kwietnia 2015 r.
Przedmiot zamówienia:druk obwieszczeń Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Magdalena Kleczyk Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" z siedzibą w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 11B
Wartość zamówienia:1624,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Mariusz Szpaczyński
Telefon:58 6688600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 29.04.2015
Data udostępnienia informacji: 09.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2015 15:49 Dodanie informacji Anna Szwemin