transport materiałów biurowych do siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Numer umowy:SK/1089/SA/84-W/2015
Data podpisania:20.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:transport materiałów biurowych do siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Mac-Dar Dariusz Maciejewski Usługi Transportowe z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kościuszki 129/10
Wartość zamówienia:1200,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Andrzej Ciupalski
Telefon:58 66 88 660
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 20.05.2015
Data udostępnienia informacji: 08.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2015 13:46 Dodanie informacji Anna Szwemin