rozwiezienie,ustawienie tablic wyborczych,rozplakatowanie informacji urzędowych na tablicach

Numer umowy:SK/1395/SO/113-W/2015
Data podpisania:20.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:rozwiezienie,ustawienie tablic wyborczych,rozplakatowanie informacji urzędowych na tablicach
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Mac-Dar Usługi Transportowe Dariusz Maciejewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 129/10
Wartość zamówienia:21860,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Mariusz Szpaczyński
Telefon:58 66 88 600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 20.07.2015
Data udostępnienia informacji: 04.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2015 13:33 Dodanie informacji Anna Szwemin