rozwiezienie i ustawienie tablic wyborczych, umieszczenie na nich obwieszczeń o wyborach Prezydenta RP,zwiezienie tablic po wyborach

Numer umowy:SK/691/SO/57-W/2015
Data podpisania:09.04.2015 r.
Przedmiot zamówienia:wyborczych, umieszczenie na nich obwieszczeń o wyborach Prezydenta RP,zwiezienie tablic po wyborach
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Usługi Transportowe Maciej Maciejewski z siedzibą w Gdańsku przy al. Rzeczypospolitej 1D/29
Wartość zamówienia:23750,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Mariusz Szpaczyński
Telefon:58 6688600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości w UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 09.04.2015
Data udostępnienia informacji: 14.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.05.2015 13:54 Dodanie informacji Anna Szwemin