druk obwieszczeń Prezydenta MG o obwodach w wyborach do Sejmu i Senatu.

Numer umowy:SK/1969/SO/170-W/2015
Data podpisania:22.09.2016 r.
Przedmiot zamówienia:druk obwieszczeń Prezydenta MG o obwodach w wyborach do Sejmu i Senatu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Magdalena Kleczyk Drukarnia Cyfrowa InfoDruk z siedziba w Gdyni
Wartość zamówienia:1623,97
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Artur Wentland
Telefon:58 6688600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015
Data udostępnienia informacji: 22.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2016 13:21 Dodanie informacji Anna Szwemin