druk informacji Prezydenta Miasta Gdyni o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okw ds. referendum

Numer umowy:SK/1383/SO/112-W/2015
Data podpisania:10.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:druk informacji Prezydenta Miasta Gdyni o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okw ds. referendum
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Magdalena Kleczyk Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" z siedzibą w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 11B
Wartość zamówienia:1624,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Mariusz Szpaczyński
Telefon:58 66 88 600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 10.07.2015
Data udostępnienia informacji: 04.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2015 13:26 Dodanie informacji Anna Szwemin