Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - sektor I, III, IV, V, VI, VII.

Numer umowy:KB/713/RO/112-W/2015
Data podpisania:10.11.2015r.
Przedmiot zamówienia:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki, w tym worki do zbierania odpadów komunalnych – sektor I, III, IV, V, VI, VII.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Odział Gdynia ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia:97 475 493,31 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Damian Kleina
Telefon:58 77 23 501-507
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 20.11.2015
Data udostępnienia informacji: 20.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2015 15:45 Korekta Damian Kleina
20.11.2015 15:40 Korekta Damian Kleina
20.11.2015 15:25 Korekta Damian Kleina
20.11.2015 15:09 Dodanie informacji Damian Kleina