Utrzymanie na serwerze i obsługa techniczna serwisu internetowego forum.gdynia.pl w roku 2015

Numer umowy:SK/106/MN/6-W/2015
Data podpisania:28.01.2015
Przedmiot zamówienia:Świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi polegającej na utrzymaniu na serwerach Operatora i udostępnieniu w sieci Internet (w trybie 24/7/365 bez ograniczania pojemności i transferu) prezentacji internetowej forum.gdynia.pl, obsłudze technicznej i zapewnieniu serwerów DNS dla domeny forum.gdynia.pl
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:3net sp. z o.o., 80-244, ul. Grunwaldzka 102
Wartość zamówienia:456,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 27.01.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 10:12 Dodanie informacji Beata Grzegorska