przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji Projektu ,,Gdyński Kupiec"

Numer umowy:SK|449|MN/58_W/2015
Data podpisania:05.03.2015
Przedmiot zamówienia:przeprowadzenie warsztatów w ramach II edycji Projektu ,,Gdyński Kupiec" w okresie: 07.04.-l5.04.20l5r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KEYCE Dorota próchnicka ul. Berberysowa2l4 81-084 Gdynia
Wartość zamówienia:400,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 11:02 Dodanie informacji Beata Grzegorska