opracowanie autorskiego scenariusza i prowadzenie warsztatów w Gdynia InfoBox

Numer umowy:umowa zlecenie
Data podpisania:26.02.2015
Przedmiot zamówienia:opracowanie scenariusza i prowadzenie warsztatów z zakresu możliwości wykorzystania wydawnictwa Out of the Box
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Anna Wróbel Johnson
Wartość zamówienia:670,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 09:37 Korekta Ewa Niedziałkowska