Koszty związane z organizacją posiedzeń Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015”

Numer umowy:SK/672/MN/89-W/2015
Data podpisania:15.04.2015
Przedmiot zamówienia:pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015”, które odbędą się w okresie: kwiecień - maj 2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BANGLOB Sp. z o.o. ul. Norwida 4c 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia:1 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 11:21 Dodanie informacji Beata Grzegorska