druk publikacji Out of the Box

Numer umowy:SK/2649/641-W/2014
Data podpisania:09.01.2015 r.
Przedmiot zamówienia:druk 1500 egzemplarzy publikacji Out of the Box wraz z kartami z modelem InfoBoxu do sklejania
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Drukarnia Mirotki
Wartość zamówienia:29972,25 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 09:41 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska