Druk plakatów do gablot w Centrum Gdyni informujących o Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

Numer umowy:SK/1095/MN/98-W/2015
Data podpisania:29.05.2015
Przedmiot zamówienia:druk plakatów do gablot w Centrum Gdyni informujących o Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się w dniu 09.06.2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: CONTRAST Drukarnia Jerzy Kanikuła ul. Działdowska 14 81-208 Gdynia
Wartość zamówienia:700,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 26.05.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 12:18 Dodanie informacji Beata Grzegorska