Umowa na zasilenie danych po modernizacji EGiB prowadzonych na terenie M. Gdyni do zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007

Numer umowy:SK/2124/PN/292-W/2015
Data podpisania:13.10.2015r.
Przedmiot zamówienia:Zasilenie danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonych na terenie Miasta Gdyni do zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007, firmy Geomatyka-Kraków s.c.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Geopartner sp. z o.o. sp. k. ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk
Wartość zamówienia:135 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Renata Plichta
Telefon:58 66 88 553
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Dampc
Telefon:58 66 88 537
E-mail:nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Uwagi:Podstawę zawarcia umowy stanowi karta zamówienia publicznego SK/2124/PN/292-W/2015 z dn. 13.10.2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Agata Potyrała
Ostatnio zmodyfikował: Agata Potyrała
Data wytworzenia informacji: 13.10.2015
Data udostępnienia informacji: 09.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2016 15:36 Dodanie informacji Agata Potyrała