Opracowanie dot. analizy funkcjonowania 66 urządzeń podczyszczających

Numer umowy KB/774/UI/146-W/2015
Data podpisania 16.12.2015
Przedmiot zamówienia: Dotyczy projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I"
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Pani Barbara Mąkinia
Wartość zamówienia: 10 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Krystyna Borkowska, Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Urząd Miasta Gdyni
Nr telefonu: 58 668-84-48
E-mail: umeuro@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi: Realizowane we współpracy z Wydziałem Inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Eunika Rejda
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019