Dostawa sprzętu multimedialnego dla 60 placówek oswiatowych w Gdyni

Numer umowy:KB/869/SI/7-W/2014
Data podpisania:23.03.2015
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu multimedialnego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Koma Nord sp. z o.o. ul. Łuzycka 2 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia:2237643,73 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Referat do Spraw Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 23.03.2015
Data udostępnienia informacji: 30.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2015 10:44 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska