Dostawa łączy transmisji danych GSM do 2 infomatów wraz z ich serwisem.

Numer umowy:SK/3086/SI/367-W/2015
Data podpisania:24.12.2015
Przedmiot zamówienia:Dostawa łączy transmisji danych GSM do 2 infomatów wraz z ich serwisem.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:DDS Poland sp. z o.o. 80-299 Gdańsk ul. Kielnieńska 58
Wartość zamówienia:7675,20
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2015 11:18 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska