Dostawa i instalacja pamięci RAM

Numer umowy:KB/590/SI/6-W/2015
Data podpisania:19.10.2015
Przedmiot zamówienia:Dostawa i instalacja pamięci RAM do serwerów platformy sprzętowej dziennika elektronicznego, eksploatowanych przez 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanego w ramach projektu pn „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Koma Nord sp. Z o.o. ul. Łużycka 2 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia:132280,80
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni - Wydział Budżetu Referat ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2015
Data udostępnienia informacji: 09.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2015 13:13 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska