Asysta techniczna i serwis oprogramowania ADAS

Numer umowy:SK/55/SI/2-W/2015
Data podpisania:29.01.2015
Przedmiot zamówienia:Asysta techniczna i serwis oprogramowania systemu ADAS
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Tensoft Sp. z o.o. ul. Katowicka 50 45-061 Opole
Wartość zamówienia:7380,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:jerzy Przeworski
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2015
Data udostępnienia informacji: 05.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2015 11:21 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska