Usługi usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na podst. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy -Prawo o ruchu drogowym

Numer umowy:KB/808/KD/4/W/2015
Data podpisania:29.12.2015r.
Przedmiot zamówienia:Usługi usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy -Prawo o ruchu drogowym.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:JARPO Bernadeta Łojewska, ul. inż.Juliana Rumla 23, 81-602 Gdynia
Wartość zamówienia:666 666,67 zł. (netto)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Brzeska
Telefon: 58 668-82-58
E-mail:wydz.dochodow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Budżetu UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 29.01.2015
Data udostępnienia informacji: 27.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 10:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
27.01.2016 10:33 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec