Usługi prawnicze polegające na wykonaniu zastępstwa przed organami podatkowymi i sądami o zwrot podatku VAT

Numer umowy:KB/606/KB/19-W/2015
Data podpisania:9 wrzesień 2015
Przedmiot zamówienia:Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowania o zwrot nadpłaconego podatku VAT zapłaconego przez Urząd Miasta i Gdyńskie Centrum Sportu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BT&A Legal Ciszewski Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., Grudzieniec 102B,, 60-621 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
Wartość zamówienia:634.202 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8275, 58 668 82 88
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,Wydział Budżetu pokój 130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Szpinda
Data wytworzenia informacji: 09.09.2015
Data udostępnienia informacji: 14.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2015 12:35 Dodanie informacji Tomasz Szpinda