Dostawa sprzętu biurowego

Numer umowy:SK/1228/SA/98-W/2015
Data podpisania:24.06.2015r
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Sinar Jarosław Kufel ul. Mikołaja Reja 25/9, 80-870 Gdańsk
Wartość zamówienia:11710,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Mielczarek
Telefon:58 668-86-67
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:Zarządzenie Prezydenta Nr 2418/2015/VII/S z dnia 23.06.2015r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 23.06.2015
Data udostępnienia informacji: 20.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2015 13:33 Dodanie informacji Alicja Gruchała