Dostawa materiałów do archiwizacji dokumentów w 2015 roku

Numer umowy:SK/2644/SA/167-W/2014
Data podpisania:realizacja od 01.01.2015r
Przedmiot zamówienia:Dostawa materiałów do archiwizacji dokumentów
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Handlowe "KAS" Jacek Kasperski Sp.J. 81-969 Gdynia ul. Janka Wiśniewskiego 20
Wartość zamówienia:10,000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Gruchała
Telefon:58 668-86-65
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:Zarządzenie Prezydenta Nr 383/2014/VII/S z dnia 23.12.2014r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 23.12.2014
Data udostępnienia informacji: 22.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2015 12:46 Dodanie informacji Alicja Gruchała