Dostawa materiałów biurowych w 2015 roku

Numer umowy:SK/2514/SA/145-W/2014
Data podpisania:realizacja od 01.01.2015r
Przedmiot zamówienia:Dostawa materiałów biurowych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PARTNER XXI-KLEKS Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik Sp.J.
Wartość zamówienia:115.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Gruchała
Telefon:58 668-86-65
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:Zarządzenie Prezydenta Nr 342/2014/VII/S z dnia 23.12.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 23.12.2014
Data udostępnienia informacji: 20.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2015 14:36 Dodanie informacji Alicja Gruchała