Dostawa krzeseł biurowych dla UMG

Numer umowy:SK/1163/SA/91-W/2015
Data podpisania:10.06.2015r
Przedmiot zamówienia:Dostawa krzeseł biurowych dla UMG
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Drzewiarz Bis Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Wartość zamówienia:do 12055,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Mielczarek
Telefon:58 6688667
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:Zarządzenie Prezydenta Nr 2287/2015/VII/S z dnia 02.06.2015r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 02.06.2015
Data udostępnienia informacji: 22.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2015 15:22 Dodanie informacji Alicja Gruchała