Utrzymanie czystości i sprzątanie terenu w związku z Dziecięcymi Wyścigami Rowerkowymi

Numer umowy:SK/1186/PBP/45-W/2015
Data podpisania:15.06.2015
Przedmiot zamówienia:Utrzymanie czystości i sprzątanie terenu w związku z Dziecięcymi Wyścigami Rowerkowymi
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PLATAN Ewa Ostrzyniecka-Patyna
Wartość zamówienia:2000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Michalska
Telefon:58 66 88 387
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2017 11:47 Dodanie informacji Joanna Michalska