Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego

Numer umowy:SK/1331/PBP/50-W/2015
Data podpisania:16.07.2015
Przedmiot zamówienia:Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce
Wartość zamówienia:1500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Dominika Zabrocka
Telefon:58 66 88 386
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2015
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2017 13:07 Dodanie informacji Joanna Michalska