Prowadzenie uroczystości

Numer umowy:SK/2579/PBP/99-W/2015
Data podpisania:20.11.2015
Przedmiot zamówienia:Prowadzenie uroczystości
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Krzysztof Dąbrowski
Wartość zamówienia:554
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Magdalena Stawiarz
Telefon:58 668 83 88
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Magdalena _Stawiarz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Stawiarz
Data wytworzenia informacji: 20.11.2015
Data udostępnienia informacji: 27.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.01.2017 15:42 Dodanie informacji Magdalena Stawiarz