Promocja miasta podczas Dron Festiwalu

Numer umowy:SK/919/PBP/31-W/2015
Data podpisania:14.05.2015
Przedmiot zamówienia:Promocja miasta podczas Dron Festiwalu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KH Project Krzysztof Hilbrycht
Wartość zamówienia:2460 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Kinga Plicht
Telefon:58 66 88 385
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 14.05.2015
Data udostępnienia informacji: 20.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2017 14:56 Dodanie informacji Joanna Michalska