Poczęstunek na obchody Dnia Wolontariusza

Numer umowy:SK/2750/PBP/114-W/2015
Data podpisania:03.12.2015
Przedmiot zamówienia:Poczęstunek na obchody Dnia Wolontariusza
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MJ Sp. z o.o (Restauracja Chwila Moment)
Wartość zamówienia:1700 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Michalska
Telefon:58 66 88 387
E-mail:biuroprezydenta@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2015
Data udostępnienia informacji: 22.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2017 10:30 Dodanie informacji Joanna Michalska