Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni

Numer umowy:KB/598/UI/118-W/2015
Data podpisania:11.09.2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a) część A - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych nr 3A, 13, 17, 18, 29, 33, 35, 41A i 45 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świętojańskiej 139 oraz nr 5, 6, 7, 14 i 18 przy ul. Świętojańskiej 139A (wariant z nawiewnikami), b) część B - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynkach nr: 75, 75A, 76, 80, 80A, 82 przy ul. Słonecznej oraz budynkach nr: 75, 75A, 77, 77A, 81, 85, 132 przy ul. Chwarznieńskiej (wariant z nawiewnikami). Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A i B obejmuje : 1) demontaż istniejącej drewnianej i PCV stolarki okiennej i drzwi balkonowych, 2) demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 3) montaż nowej stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV, 4) montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 5) wykonanie tynków, powłok malarskich przy wymienionych oknach (obrabianie otworów po robotach budowlanych)
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Arkadiusz Rybak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „RYBAK”, ul. Krótka 1 z siedzibą w Luzinie (84-242)
Wartość zamówienia:219 784,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pok. 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.09.2015
Data udostępnienia informacji: 30.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2015 12:45 Dodanie informacji Anna Stankiewicz