Wykonanie tablic informacyjnych dla zadania „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni”

Numer umowy:KB/285/UI/50-W/2015
Data podpisania:14.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostawa, montaż, jednorazowa aktualizacja treści oraz utrzymywanie w okresie gwarancji dwóch tablic informacyjnych dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni” dofinansowanego w ramach Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Parzniewskiej 10
Wartość zamówienia:8 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:zamówienie do 30 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.05.2015
Data udostępnienia informacji: 26.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 15:18 Dodanie informacji Dominika Wojtunik