Wykonanie mapy do celów projektowych dla ulicy Sterników w Gdyni

Numer umowy:KB/438/UI/86-W/2015
Data podpisania:25.06.2015 r.
Przedmiot zamówienia:sporządzenie mapy do celów projektowych dla ulicy Sterników
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:1)Jan Brzóska 2)Andrzej Drzazga prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Biuro Usług Geodezyjnych S.C.
Wartość zamówienia:2152.50 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.227, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 01.07.2015
Data udostępnienia informacji: 01.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2015 15:08 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska