Wydzielenia geodezyjne pasa drogowego ul. Sterników w Gdyni

Numer umowy:KB/206/UI/35-W/2015
Data podpisania:27.03.2015 r.
Przedmiot zamówienia:prace geodezyjne polegające na wykonaniu projektów podziału działek o numerach ewidencyjnych 316/42, 132/42 (obr. Gdynia, k.m. 74), zgodnie z liniami rozgraniczającymi pasa drogowego ulicy Sterników ustalonymi w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:1)Jan Brzóska 2)Andrzej Drzazga prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Biuro Usług Geodezyjnych S.C.
Wartość zamówienia:7 318,50 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2015
Data udostępnienia informacji: 24.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2015 12:54 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska