utworzenie buspasów na wybranych odcinkach w ul. Morskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/505/UI/103-W/2015
Data podpisania:31.07.2015
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania; utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, Gdańsk
Wartość zamówienia:418 000 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi
Telefon:58 668-83-15
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, pok. 227, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
Uwagi:przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 10.08.2015
Data udostępnienia informacji: 10.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2015 11:19 Korekta Elżbieta Długi
10.08.2015 11:13 Dodanie informacji Elżbieta Długi