Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni - nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/295/UI/53-W/2015
Data podpisania:18.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81 537) przy ul. Łużyckiej 3B
Wartość zamówienia:28 782,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 27.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2015 13:50 Dodanie informacji Dominika Wojtunik