Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński

Numer umowy:KB/368/UI/79-W/2015
Data podpisania:11 czerwca 2015 roku
Przedmiot zamówienia:opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie prac geodezyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uphagena 27
Wartość zamówienia:1 237 933,50 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 227, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2015
Data udostępnienia informacji: 22.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2015 12:04 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska