Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą tech.

Numer umowy:KB/260/UI/43-W/2015
Data podpisania:22.04.2015r.
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci wodociągowej ul. Osada rybacka
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni(81-061), ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:6 875,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
Uwagi:zamówienie publiczne do 30 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 15:30 Dodanie informacji Anna Stankiewicz