Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni

Numer umowy:KB/648/UI/130-W/2015
Data podpisania:22.10.2015 r.
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: "Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez  ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz  z uwzględnieniem dyspozycji umowy:

a)   część A – budowa odcinka ulicy Warszawskiej w Gdyni wraz z budową zatoki autobusowej;

b)   część B –  budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Staffa w Gdyni;

c)   część C – rozbudowa odcinka ul. Aldony;

2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym   zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 

Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Krzysztof Makurat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
Wartość zamówienia:820 836,11 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2015 09:46 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
29.10.2015 09:43 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
29.10.2015 09:43 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
29.10.2015 09:28 Dodanie informacji Dominika Wojtunik