Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul. Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni

Numer umowy:KB/391/UI/82-W/2015
Data podpisania:24.06.2015r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ul.: Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki, ul. Koperkowej w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a)część A - wykonanie oświetlenia ul. Świeckiej, b)część B - wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul.: Ziołową i Nagietkową, c) część C - wykonanie oświetlenia ul. Macierzanki, d) część D - wykonanie oświetlenia ul. Koperkowej, 2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Ad.1. a) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie przepustów z rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad.1.b) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części B obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie przepustów z rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych parkowych z oprawami, e) doposażenie istniejącej szafki oświetleniowej, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad.1.c) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części C obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie przepustów z rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami, e) doposażenie istniejącej szafki oświetleniowej, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Wycinkę drzew i krzewów wraz z karpinami i wywozem, 5) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 6) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad.1.d) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części D obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż istniejącego oświetlenia, b) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, c) ułożenie przepustów z rur ochronnych, d) wykonanie uziemienia ochronnego, e) montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami, f) doposażenie istniejącej szafki oświetleniowej, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Wycinkę krzewów, 5) Odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 6) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KRELBUD Sp. z o.o. mający swą siedzibę w Redzie (84-240), ul. Obwodowa 50A
Wartość zamówienia:208 977,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.07.2015
Data udostępnienia informacji: 21.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2015 13:46 Dodanie informacji Anna Stankiewicz