Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni - nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/322/UI/60-W/2015
Data podpisania:21.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonania innych świadczeń koniecznych do prawidłowego wykonania usługi nadzoru.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-854) przy Al. Niepodległości 670A
Wartość zamówienia:14 760,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:zamówienie do 30 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 27.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2015 12:02 Dodanie informacji Dominika Wojtunik