Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/321/UI/59-W/2015
Data podpisania:21.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji umowy: a) część A – wykonanie oświetlenia ul. Krzywej, b) część B – wykonanie oświetlenia ul. Pelczara, c) część C - wykonanie oświetlenia ul. Wyszyńskiego, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z pkt 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Wartość zamówienia:216 849,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 27.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2015 11:40 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.05.2015 11:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
27.05.2015 11:17 Dodanie informacji Dominika Wojtunik