Opracowanie dokumentacji proj-koszt dla zadań: Oświetlenie ul. Partyzantów i Oświetlenie ul. Potasowej

Numer umowy:KB/198/UI/33-W/2015
Data podpisania:27.03.2015r.
Przedmiot zamówienia:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla wszystkich lokalizacji obejmuje wykonanie: 1) aktualnych map do celów projektowych (w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze mapy uzgodnić z Marynarką Wojenną), 2) projektów budowlanych i wykonawczych w następującym zakresie: a) budowa oświetlenia wraz z zasilaniem, b) przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej), c) rozbiórki i odtworzenia istniejących nawierzchni d) inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem, e) tymczasowa organizacja ruchu, f) schemat tyczenia inwestycji, 3) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 4) przedmiary robót, 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczna określająca kategorię geotechniczną obiektów budowlanych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Nord Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański
Wartość zamówienia:47 970,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Wanda Strzyżewska-Klapkowska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 238
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Wanda _Strzyżewska
Ostatnio zmodyfikował: Wanda _Strzyżewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2015 11:36 Dodanie informacji Wanda _Strzyżewska