Odtworzenie potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni

Numer umowy:KB/363/UI/75-W/2015
Data podpisania:12.06.2015 r.
Przedmiot zamówienia:opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: Odtworzenie potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Hydroprojekt z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wassowskiego 12
Wartość zamówienia:1 070 322,30 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Długi
Telefon:58 668-83-15
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 227, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 22.06.2015
Data udostępnienia informacji: 22.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2015 14:31 Dodanie informacji Elżbieta Długi